تبلیغات
بــــــاران دلـــــــــتنگــــی - با تو بودن

بــــــاران دلـــــــــتنگــــی

گاهی دلـــــــتنگی ها زیر نقاب سکــــــــــوت پنهان میشود

با تو بودن

   

http://www.novinupload.com/data/1360067058931.jpg


با تو بودن مثل یک آرزو یک رویاستبا تو بودن مثل صحبت با تمام قناری های دنیاستبا تو بودن مثل دیدن، خواب سرنوشتبا تو بودن مثل بودن تو بهشتبا تو بودن مثل یک دعای ناببا تو بودن مثل سجده، پاک و صافبا تو بودن مثل گفتگو با ماهیستبا تو بودن مثل پرواز توی آسمون آبی ستبا تو بودن مثل سرودن یه شعربا تو بودن مثل رسیدن به یه عشقبا تو بودن مثل دوست شدن با خوبیستبا تو بودن مثل دوری از پلیدیستبا تو بودن مثل شکستن یه موجبا تو بودن مثل نشستن رو اوجبا تو بودن مثل تعبیر یه خواببا تو بودن مثل فرا رسیدن بهاربا تو بودن مثل کشف رمز یه گنجبا تو بودن مثل رسیدن به یه گنجبا تو بودن مثل آبی دریاستبا تو بودن مثل سرخی لاله زیباستبا تو بودن مثل هفت رنگ رنگین کمونبا تو بودن مثل گذشتن از هفت آسمونبا تو بودن مثل سبزی سبزه زاربا تو بودن مثل سرخی لاله زاربا تو بودن مثل بودن تو نگاهاستبا تو بودن مثل خوندن کتاباستبا تو بودن مثل رسیدن به قله ستبا تو بودن مثل شنیدن یه قصه ست


http://www.novinupload.com/data/1360066791882.jpg


*با تو بودن رویایی هست در خیال من*[ شنبه 9 دی 1391 ] [ 01:57 ب.ظ ] [ "سمـــیه" ] [ در خاطرم می ماند() ]

نمایش نظرات 1 تا 30