تبلیغات
بــــــاران دلـــــــــتنگــــی - افــــق نـــــگاهت

بــــــاران دلـــــــــتنگــــی

گاهی دلـــــــتنگی ها زیر نقاب سکــــــــــوت پنهان میشود

افــــق نـــــگاهت


http://www.novinupload.com/uploads/13466674681.jpg


روی آن نیمکت چـــوبیمن بودم و تو و یک نــگـاه بی معناافــق نـگاهت تا ناکجاآباد پرواز می کردو من محو آن افــق که بی معنا بود چون نــگاهتصدای مبهمی در میان لبانت وول میخوردو من محصور آن ترنم ناشنیده که از لبانت می چکیدکسی جلودار عشقمان نبوددر آن عصر خلوتدرآن سکوت جانفرسادر آن هیاهوی صدای دلدرآن روز عجیبسکوت همچنان ما را احاطه کرده بودو من منتظر یک صدایک تبسمیا یک نگاه گرمروی همان نیمکت چوبیتو سکوت را شکستیو گفتیچیزی را که مدتها در درون قلبت پنهان کرده بودی:"دوســتت دارم"در آن لحظه نــگاهت جان گرفتبه افــق رنگ پاشیده شدو من در دنیایی پر از صداپر از تبسمو پر از نگاهغرق شدم و مستدرآن عصر خلوتhttp://www.novinupload.com/uploads/13466674682.jpg*روی همـــــــــان نـیمکت چـــــوبــــی*[ سه شنبه 14 شهریور 1391 ] [ 12:23 ب.ظ ] [ "سمـــیه" ] [ در خاطرم می ماند() ]

نمایش نظرات 1 تا 30