تبلیغات
بــــــاران دلـــــــــتنگــــی - آبی های ارامش

بــــــاران دلـــــــــتنگــــی

گاهی دلـــــــتنگی ها زیر نقاب سکــــــــــوت پنهان میشود

آبی های ارامشhttp://www.novinupload.com/uploads/13528121081.jpg


مـی خـواهــــــــــــــمنمــاز شبـــی ســــــــــرد و زمستـــانـی رابخـوانـــــــــــــــــــــم تـا قـــدری ایـن قلــــــب شکستــــــه آرام گیــــرد


 

بـــر مـی خیــــــــــزمبـا قنــــــدیـل آرزوهـــــــــــــــــای یـخ زده امغســــل مـی کنـــــــــــــــــــم


 

بـا اشکــــــــــ چشمـــــــانـموضـــــــو مـی گیــــــرم


 

چـــــادری از رنگــــــ بـــــــــرفو از تبــار سـوزنــــــــــــاکـی اشســــر مـی کنـــــــــم


 

بـا اذان گـــــریـه هــای شبــــانـه امنمــاز احســــــاس را مـی خـوانــــــــــــــم


 

بــر گلبــــرگ هـای یـــــاس یـــــــــخ زدهدر بـــــــرف هـای قـــــله ی احســــــاسـمسجـــــــــده مـی کنــــــم


 

و سلام آخـــــــــــــــر رابـه قلبــــی مـی دهــــــمکـه مـــــــدت هـاستدر پـی شنیـــــــــــدن سلامی از عشـــــــــــــــــق استعشقــــــی کـهقنـدیـــــــل آرزوهــــــــای یـــــخ زدهدر قلـــــه ی احســـــــاسـم رابـا آتــش سـوزنـــــده در محفـــــلش گـرمـــــا بخشـــــدو تـــبی بـاشــــد در بستــــر بــــرف هـای زمستــــانـی دلــــمبسـوزانـــد تـا ذوب کنـــــــد یـــخ هـای این دل همیشــــه عـــــــــاشـق را


 

و دعـــــا مـی کنــــــمآرامـــــــش ایـن نمـــازآبــــی هـای آرامشــــــم راباری دیگــــــربـه مـــــــــنو قلــــب تنهـــــــایـم بـرگـردانــــــــــــــــــــــــــــــــــدhttp://www.novinupload.com/uploads/13450229571.jpgآبــــــی های ارامشــــم را میخـــــواهم
[ چهارشنبه 25 مرداد 1391 ] [ 02:06 ب.ظ ] [ "سمـــیه" ] [ در خاطرم می ماند() ]

نمایش نظرات 1 تا 30